Contact & informatie

In contact komen met Media4u is niet moeilijk. Via de email: info@mediaforyou.nl of vul het onderstaande formulier in.

Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op eigen content (tekst, beeld, geluid, video, etc.) die u op deze site (media4u.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Media4u of zijn gelicenceerd aan Media4u.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Media4u of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Bij overtreding van onze voorwaarden zullen wij gerechtelijke stappen ondernemen.